พบกับ "ชบา" หลากสีหลายแบบ กว่า 100 ชนิด

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 28 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559


Hibiscus festival Season#1 by pusoidowgarden